Посланици на европарламента от Първо СУ „Св.Сведмочисленици“ отиват на обучение в Брюксел

поланикПърво СУ „Св.Седмочисленици“ получи плакет за училище посланик на Европейския парламент, а старшите и младшите посланици – сертификати за участието си в програмата. Като допълнителна награда един учител ще има възможност да посети специализирано обучение за старши посланик на Европейския парламент в Брюксел.

Столицата на Европа ще посетят и двама от младшите посланици, които през изминалата година с включиха активно в дейностите и успяха да предадат своя ентусиазъм на съучениците си. Към тях поканата е отправена лично от българския евродепутат Асим Адемов.

През изминалата година старшите и младшите посланици не просто се запознаваха с фактите за ЕС, но и представяха правата и задълженията ни като европейски граждани, какво означава на практика ЕС в ежедневието ни и как всеки може да участва в оформянето на тази Европа, в която искаме да живеем.

В рамките на Програмата те организираха множество информационни кампании и събития в своето училище, демонстрирайки голяма креативност и мотивация. Широкият спектър от дейности включваше организиране на интерактивни игри, дебати, викторини, учене по метода връстници обучават връстници, изготвяне на презентации, видеоклипове, брошури и плакати, участие в театрални постановки. Посланиците организираха и честване на Деня на Европа, кулинарен базар с ястия от различни европейски държави, участваха в срещи с български членове на ЕП и служители на европейски институции.

През учебната 2017/2018 г. в Програмата за училища посланици на ЕП участваха 58 старши посланици (учители) и 563 младши посланици (ученици) от 30 училища с гимназиален курс на обучение.


училище посланик

Вашият коментар