Дискусия и презентация на тема „Нашата Европа”

Първата училищна сбирка на екипа беше планирана и проведена като „мозъчна атака”, имаща за цел да провокира мисленето, въображението, творчеството и активността на младежите. Беше направен обзор на международната дейност на училището по програмите „Учене през целия живот” и „Еразъм+”, като бяха изтъкнати необходимостта, важността и ползите от подобен вид сътрудничества.

Учениците споделиха какво е за тях Европа, изтъкнаха ролята на България в Европейския съюз, потърсиха взаимните връзки и зависимости между тях, „преоткриха” Европа в своето училище. Младите хора претвориха мислите си в слова, като създадоха кратки художествени текстове. Имаше дори и успешен опит за акростих.


Занятието беше изключително мотивиращо и зареждащо за младшите посланици, които с голяма гордост подчертаха европейските измерения на своето училище и възможностите, които Програмата предоставя за тяхното разширяване, както и за по-голямата осведоменост на учениците по темите за Обединена Европа.


Резултатите от сбирката бяха представени в презентация, която ще бъде проектирана по време на следващия час на класа пред всички ученици от 5-12 клас. 

Вашият коментар